Liczba odwiedzin: 7420
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #46

[Ioannes DANTISCUS] do Bona Sforza
[Toledo], [1526-02-24]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BNW, BOZ, 2053, TG 26, Nr 3226, k. 31r-v
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 188r-v
3kopia język: łacina, XVI w., BNW, 12547, k. 245r-245v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 39 (TN), Nr 165, s. 621-623
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 148, s. 234-235

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 370

Publikacje:
1AT 8 Nr 231, s. 315-316 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu