Liczba odwiedzin: 610
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4625

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1545-11-11
            odebrano Wormditt (Orneta), 1545-11-15

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 97, k. 80-81
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 19, k. 128r-129r
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu