Liczba odwiedzin: 14845
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4716

Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS
Frauenburg (Frombork), 1537-07-01
            odebrano [1537]-07-04

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, AAWO, AB, D. 2, k. 40 + f. [1] missed in numbering after f. 40

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 484-486

Publikacje:
1PROWE 1881 s. 11 (ekscerpt)
2SIKORSKI 1968 Nr 386, s. 98 (polski regest)
3Kopernik na Warmii Nr 406, s. 490 (polski regest)
4RC Nr 366, s. 162 (angielski regest)
5NCG 6/1 Nr 105, s. 205-207 (ekscerpt; ekscerpt język: niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu