Liczba odwiedzin: 3353
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4774

Tiedemann GIESE do Ioannes DANTISCUS
Löbau (Lubawa), 1539-06-06
            odebrano [1539]-06-07

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, address in the other hand, AAWO, AB, D. 2, k. 111

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 89
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu