Liczba odwiedzin: 13615
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4808

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1540-04-02
            odebrano Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-04-09

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 183
2kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
3kopia język: łacina, XVI w., BCz, 277, s. 134-135
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 57 (TN), Nr 50, s. 197-198
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 57 (TN), Nr 51, s. 199-200
6ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1540, k. 10r-v
7kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 108, s. 274
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu