Liczba odwiedzin: 1288
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4809

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Guttstadt (Dobre Miasto), 1540-04-10

Regest polski:

Dantyszek, przychylając się do prośby Georga Donnera, wzywa kapitułę warmińską do wprowadzenia tegoż we własność kanonikatu i prebendy wraz z głosem i miejscem w kapitularzu i w chórze oraz pełnią praw kanonika na podstawie nominacji apostolskiej na rzecz Olafa Gota [Magnusa].
Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu