Liczba odwiedzin: 11326
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4811

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1540-07-07

Regest polski:

Dantyszek wstawia się za swymi poddanymi z Böhmenhöfen, powtórnie proszącymi go o interwencję w sprawie zwrotu odebranych im dóbr. Biskup wzywa kapitułę do zawarcia z nimi ugody.


            odebrano 1540-07-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu