Liczba odwiedzin: 1779
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4821

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Allenstein (Olsztyn), 1541-01-24
            odebrano 1541-01-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497
2brulion język: łacina, autograf, BCz, 245, s. 232 (b.p.)

Publikacje:
1BONK 1912 Nr 92, s. 182 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu