Liczba odwiedzin: 5816
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4844

Ioannes DANTISCUS do Ermland (Warmia) Chapter
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-09-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1a, K. 497

Publikacje:
1SIKORSKI 1968 Nr 532, s. 140-141 (polski regest)
2Kopernik na Warmii Nr 572, s. 519-520 (polski regest)
3RC Nr 508, s. 215 (angielski regest)
4NCG 6/1 Nr 198, s. 365-366 (in extenso; niemiecki przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu