Liczba odwiedzin: 13592
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4871

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) & Achatius von ZEHMEN (CEMA)
s.l., 1534-06-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 64, s. 121-122

Publikacje:
1BENNINGHOVEN Nr 71, s. 39 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu