Liczba odwiedzin: 303
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4945

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1539-03-09


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 553
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 66, s. 481-488

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 20
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 22

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 553, s. 307 (niemiecki regest)
2BONK 1912 s. 175-178 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu