Liczba odwiedzin: 2351
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #4948

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1539-04-06


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 66, s. 533

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 42

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 561, s. 310 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu