Liczba odwiedzin: 16494
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #505

Hieronymus VIETOR do Ioannes DANTISCUS
Vienna, [1530]-06-19


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, UUB, H. 154, k. 19-20
2regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 14

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 166

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 91, s. 57 (angielski regest)
2MEJOR 1997 Nr 1, s. 152-154 (in extenso; polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu