Liczba odwiedzin: 16294
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5092

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS, Tiedemann GIESE, Elbing Town Council, Thorn Town Council & Gdańsk Town Council
Königsberg, 1544-03-18


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 68, k. 301v-302r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 114

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 963, s. 500 (niemiecki regest)
2BENNINGHOVEN Nr 179, s. 86 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu