Liczba odwiedzin: 2545
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5151

Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Königsberg, 1531-02-14
            odebrano Ghent (Gandavum), 1531-04-24

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 90, k. [1 after f. 39]
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 63, s. 152-154
3kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 10-11

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 286-287

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 409 (ekscerpt)
2BENNINGHOVEN Nr 20, s. 16 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu