Liczba odwiedzin: 10011
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5155

Caspar AGNICULUS do Ioannes DANTISCUS
[Braunsberg (Braniewo)], 1539-09-17

Regest polski: Caspar Agniculus, gwardian klasztoru franciszkanów [konwentualnych] w Braniewie, prosi aby Dantyszek udzielił święceń kapłańskich jego współbratu Albertowi.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 68, k. 290
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu