Liczba odwiedzin: 2868
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #518

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
Augsburg, 1530-07-30


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1320, k. 142-155
2ekscerpt język: łacina, XVI w., UUB, H. 155, k. 193r-196v
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 286r-304v
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 99, s. 427-483
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 184, s. 359-382
6regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 193

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 45-53
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 183

Publikacje:
1AT 12 Nr 213, s. 191-208 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 94, s. 58-59 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu