Liczba odwiedzin: 17350
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5279

Ioannes DANTISCUS do Johann von KREYTZEN
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1542-03-17


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 823
2ekscerpt język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1541, k. 24r

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 823, s. 435 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu