Liczba odwiedzin: 298
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #530

[Piotr TOMICKI] do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-08-20


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1brulion język: łacina, ręką pisarza, BNW, BOZ, 2053, TG 11, Nr 1333, k. 176r-179v
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6552, s. 258-261
3kopia język: łacina, XVI w., BCz, 265, Nr 197, s. 352-354
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 44 (TN), Nr 119, s. 557-560
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 268, Nr 91, s. 191-193

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 60

Publikacje:
1AT 12 Nr 244, s. 232-233 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu