Liczba odwiedzin: 16110
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5308

Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1543-11-27


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, podpis własnoręczny, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 1, Nr 944
2brulion język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D. 7, k. 16r (b.p.), 16v (b.p.)
3ekscerpt język: niemiecki, polski, XX w., B. PAU-PAN, 8244 (TK 6), a.1543, a.1543, k. 35

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 320, k. 59v
2regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 74

Publikacje:
1HARTMANN 1525-1550 Nr 944, s. 490 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu