Liczba odwiedzin: 5960
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #537

Ioannes COLARDO do Ioannes DANTISCUS
Rome, 1530-08-31
            odebrano Augsburg, [1530]-09-23

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 67, k. 33

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 205, 207

Publikacje:
1UBC Nr 861, s. 724 (in extenso; niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu