Liczba odwiedzin: 13803
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #538

Jan LEWICKI do Ioannes DANTISCUS
Venice, 1530-09-01
            odebrano Augsburg, [1530]-09-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 33

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 206
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 23
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu