Liczba odwiedzin: 5190
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5417

Ioannes DANTISCUS do Albrecht I von Hohenzollern-Ansbach
Löbau (Lubawa), 1536-02-01


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, ręką pisarza, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, HBA, C 2, Nr 102
2brulion język: niemiecki, autograf, BCz, 244, s. 65, 66 (b.p.)
3kopia język: łacina, XVI w., GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 50, s. 22-24
4kopia język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8243 (TK 5), a.1536, k. 18-19r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, GStA PK, XX. HA Hist. StA Königsberg, Ostpr. Fol., 14 325, k. 10r
2regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 168-169

Publikacje:
1EFE 54 Nr 1228 (Annexum I), s. 86- 87 (łacina przekład, contemporary)
2BENNINGHOVEN Nr 102, s. 56-59 (niemiecki regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu