Liczba odwiedzin: 2445
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #545

Lodovico SPINOLA do Ioannes DANTISCUS
Genoa, 1530-09-13


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 34-35
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 6
3ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 68
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 24

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 97, s. 59-60 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu