Liczba odwiedzin: 4771
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5530

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1537-09-21
            odebrano 1537-09-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 94, k. 12
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 15, k. 101r-v

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 578
2regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 582
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu