Liczba odwiedzin: 6453
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5584

Mikołaj MNISZEK do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1535-04-30
            odebrano [1535]-05-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, AAWO, AB, D. 68, k. 24 + f. [1] missed in numbering after f. 24

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 124
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu