Liczba odwiedzin: 16226
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #566

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
Augsburg, 1530-11-29


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, BNW, BOZ, 2053, TG 12, Nr 1384, k. 74-75
2kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 311r-313r
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 188, s. 390-393

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 83

Publikacje:
1AT 12 Nr 378, s. 365-366 (in extenso)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu