Liczba odwiedzin: 19269
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5671

[Ioannes DANTISCUS] do UNKNOWN [Ermland (Warmia) Canon?]
Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1539-05-14

Regest polski: Dantyszek pragnie podziękować adresatowi za starania, których dołożył on przy organizacji wesela siostry Dantyszka [Ursuli von Höfen], toteż zaprasza go na najbliższą sobotę i niedzielę do Seeburga.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AAWO, AB, D. 68, k. 258r

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 82
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu