Liczba odwiedzin: 17319
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5692

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1538-05-17
            odebrano [1538]-05-22

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, podpis własnoręczny, AGAD, AZ, 2999, k. 165
2kopia kancelaryjna język: łacina, ręką pisarza, AGAD, LL, 6, k. 45r-46v
3kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6559, k. 195r
4kopia język: łacina, XVI w., BCz, 282, Nr 41, s. 170
5kopia język: łacina, XVI w., BK, 218, Nr 27, k. 75r
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 273, s. 209
7ekscerpt język: łacina, XVI w., BK, 1461, s. 384
8ekscerpt język: łacina, XVIII w., BCz, 56 (TN), Nr 49, s. 297
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu