Liczba odwiedzin: 9823
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5706

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Vilnius, 1541-11-01
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1541-11-16

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 204
2kopia kancelaryjna język: łacina, AGAD, LL, 9, k. 160v
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 58 (TN), Nr 83, s. 371
4kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 122, s. 292

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8249 (TK 11), k. 374

Publikacje:
1Sumariusz Nr 2076, s. 224 (polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu