Liczba odwiedzin: 4587
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5711

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Warsaw, 1544-04-08
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-04-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 230
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 61 (TN), Nr 35, s. 183
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 138, s. 313

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 120
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu