Liczba odwiedzin: 8921
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5712

Sigismund I Jagiellon do Ioannes DANTISCUS
Warsaw, 1544-04-21
            odebrano Heilsberg (Lidzbark Warmiński), 1544-04-26

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, ręką pisarza, AGAD, AZ, 2999, k. 231
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 61 (TN), Nr 37, s. 187
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 284, Nr 139, s. 314

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 123
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu