Liczba odwiedzin: 5364
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5743

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [a few days after 1528-10-12]

Regest polski: Valdes cieszy się, że Dantyszek przyjechał bezpiecznie. Kanclerz [Mercurino Gattinara] zatrzymał się tutaj, ponieważ nie podobała mu się kwatera w Pínto. Kanclerz ma się lepiej. Dantyszek będzie u niego zawsze mile widziany. Valdes zaprasza Dantyszka na jutro na obiad, jeśli Dantyszek nie zdoła przyjść, Valdes postara się go potem odwiedzić. Cieszą go dary Dantyszka, może jednak poczekać na nie do jego wyjazdu. Mówi się, iż po zwycięstwie wojsk cesarskich [nad armia i flotą francuską koło Neapolu] posłani zostali do papieża po pieniądze dwaj posłowie — Niemiec i Hiszpan.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 47, s. 187 (t.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 979 (c.p. 1)
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 34

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 468
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.34

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 390 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 34, s. 32 (wzmianka)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 28, s. 90 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 20) s. 175-177 (in extenso; angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu