Liczba odwiedzin: 4659
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5745

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
Palencia, [1527]-09-12

Regest polski: Valdes cieszy się, że jego działania zyskały akceptację Dantyszka. Dantyszek zawsze może na niego liczyć. Valdes zastosuje się do rady Dantyszka w sprawie starca [kanclerza Gattinary]. Swój przyjazd do Palencji uznał w tej sytuacji za bardzo potrzebny. Całą sprawę woli zrelacjonować Dantyszkowi ustnie. Wątpi w szybkie zawarcie pokoju z Francją, na co mają nadzieję niektórzy w Palencji. Uważa posunięcia strony francuskiej za próbę odwrócenia uwagi cesarza od Italii. Nie ma nowych wiadomości z Węgier ani z Genui. Znalazł wygodne mieszkanie, oferuje je także Dantyszkowi, gdyby ten przyjechał.
            odebrano Paredes de Nava, [1527]-09-12

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 58, s. 205 (c.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 990-992
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 1
4ekscerpt język: łacina, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.1

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8245 (TK 7), k. 469

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 391-392 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 40, s. 32 (angielski regest)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 30, s. 93 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 8) s. 147-148 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu