Liczba odwiedzin: 4841
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5760

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Augsburg?], [1530-10-31 — 1530-11-06?]

Regest polski: Valdes wyjaśnia Dantyszkowi, iż spodziewa się po nim jak najgłębiej idących poprawek do przesłanego wcześniej tekstu. Prosi, aby Dantyszek zachował tekst w tajemnicy, zanim nie zostanie posłany do papieża. Potem ma zamiar ogłosić go drukiem.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 54, s. 199 (c.p. 3)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 974 (t.p. )
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.24
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 24

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 52 (b.p.)

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 402-403 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 70, s. 45 (in extenso)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 58, s. 137 (in extenso)
4CEID 2/3 (Letter No. 43) s. 236-237 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu