Liczba odwiedzin: 15338
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5764

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [1528-09-09 — 1528-12-17 lub 1529-04-20 — 1529-07-27 lub 1529-08-12 — 1529-10-10 lub 1530-03-01 — 1530-04-19 lub 1530-10-01 — 1530-11-28]

Regest polski: Valdes przyjmuje usprawiedliwienie Dantyszka i obiecuje przyjść do niego, jeśli będzie mógł, jeśli nie, również on prosi o usprawiedliwienie. Pisze, że nie ma potrzeby, aby przychodził do niego Lewicki – sam doskonale załatwi sprawę.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 47, s. 186 (c.p.)
2kopia język: łacina, XIX w., BK, 222, pominięty w numeracji, k. [2r (c.p.) after p. 185]
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 977-978
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 33

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 260 (b.p.)
2regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.33

Publikacje:
1BOEHMER 1899 s. 404 (in extenso)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 76, s. 52 (in extenso)
3VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 65 PS, s. 148 (in extenso)
4VALDÉS 1996 Cartas y documentos, Nr 77, s. 199 (in extenso)
5CEID 2/3 (Letter No. 48) s. 244-245 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu