Liczba odwiedzin: 12308
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5781

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
s.l., [second half of 1528, not later than 1528-11-28?]

Regest polski: Valdes żałuje, że nie może przyjść do Dantyszka [na obiad], ale już trzy dni temu obiecał zjeść u Ioannes'a Burgundus'a w towarzystwie Granvelli i żon. Jeśli zdoła, przyjdzie do Dantyszka po obiedzie.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 47, s. 187 (c.p. 1)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 979 (c.p.2)
3lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 37
4regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.37

Publikacje:
1CEID 2/3 (Letter No. 21) s. 178 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu