Liczba odwiedzin: 12363
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5783

Alfonso de VALDÉS do Ioannes DANTISCUS
[Augsburg?], [shortly after 1530-07-03?]

Regest polski: Valdes informuje Dantyszka, że pan Cobos polecił przekazać mu, aby, skoro pan Constantiensis [Baltasar Merklin von Waldkirch] zapomniał o obiecanej uczcie w towarzystwie dziewcząt, Dantyszek sam ją zorganizował.


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVIII w., BK, 222, Nr 47, s. 188 (b.p.)
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 254, s. 981
3regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 31, Nr 302.17
4lost czystopis język: łacina, AAWO, AB, D.130, Nr 17

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8250 (TK 12), k. 621 (t.p.)

Publikacje:
1CEID 2/3 (Letter No. 40) s. 230-231 (in extenso; angielski regest; polski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu