Liczba odwiedzin: 5412
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5806

Ioannes DANTISCUS do Sigismund I Jagiellon
London, 1522-10-12


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 33v-37v
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 19, s. 33-38

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8241 (TK 3), a.1522, k. 13-15

Publikacje:
1Españoles part II, Nr 9, s. 148-151 (ekscerpt język: hiszpański przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu