Liczba odwiedzin: 3395
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #581

Krzysztof SZYDŁOWIECKI do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1531-01-23
            odebrano Brussels, [1531]-02-17

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 40-41
2kopia język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 6

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 28

Publikacje:
1DE VOCHT 1961 Nr DE, 104, s. 63 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu