Liczba odwiedzin: 18945
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5810

Filippo NICOLA do [Ioannes DANTISCUS]
Cremona, 1530-07-15


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, LSB, BR 2, Nr 2
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 5
3ekscerpt język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1530, k. 39
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu