Liczba odwiedzin: 8631
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5832

Georg HEGEL do Ioannes DANTISCUS
Cracow, 1530-06-23
            odebrano Augsburg, 1530-07-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, autograf, AAWO, AB, D. 90, k. 19

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 169
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu