Liczba odwiedzin: 15946
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5848

Gdańsk Town Council do Ioannes DANTISCUS
Gdańsk (Danzig), 1531-08-18
            odebrano Brussels, 1531-09-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 90, k. 65
2kopia kancelaryjna język: niemiecki, APG, 300, 27, 12, s. 476-477

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: polski, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 385
2regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 387
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu