Liczba odwiedzin: 3628
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5861

Heinrich von RES do Ioannes DANTISCUS
Antwerp, 1532-01-14
            odebrano Brussels, 1532-01-14

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: dolnoniemiecki, AAWO, AB, D. 90, k. 91 + f. [1] missed in numbering after 95

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8247 (TK 9), k. 6
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu