Liczba odwiedzin: 10253
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5899

Ioannes DANTISCUS do Piotr TOMICKI
[Barcelona?], [1519, before June 25]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 240r-240v
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 40 (TN), Nr 110, s. 481-482
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 170, s. 302-303
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu