Liczba odwiedzin: 13240
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #592

Johann Albrecht of Brandenburg-Ansbach do Ioannes DANTISCUS
Cologne, 1531-02-15
            odebrano Brussels, 1531-02-20

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, uncertain, possibly Low German, AAWO, AB, D. 67, k. 56

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8246 (TK 8), k. 288
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu