Liczba odwiedzin: 2671
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #5946

Georg von BAYSEN (BAŻYŃSKI) & Achatius von ZEHMEN (CEMA) do Ioannes DANTISCUS
Stuhm (Sztum), 1538-10-08
            odebrano 1538-10-11

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 95, k. 80 + f. [1] missed in numbering after 84
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu