Liczba odwiedzin: 3727
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #600

Ioannes CAMPENSIS (Jan van CAMPEN) do Ioannes DANTISCUS
Leuven (Lovanium), 1531-03-07
            odebrano Brussels, [1531]-03-08

Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: łacina, autograf, UUB, H. 154, k. 47
2kopia język: łacina, XVIII w., LSB, BR 19, Nr 7
3kopia język: łacina, XVIII w., SUB, Sup. Ep. 4041, Nr 5, k. 5r (c.p. 1) (fragment)
4kopia język: łacina, XVIII w., SBB, MS Lat. Quart. 101, Nr 4.II, k. 12v-13r
5kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 1366, s. 67
6kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 46 (TN), Nr 50, s. 153
7ekscerpt język: łacina, XVIII w., SLUB, C 110, k. 15v-16r
8ekscerpt język: łacina, XVIII w., B. Ossol., 151/II, k. 6v
9regest z ekscerptami język: łacina, XX w., B. PAU-PAN, 8242 (TK 4), a.1531, k. 20-21
10regest z ekscerptami język: łacina, angielski, XX w., CBKUL, R.III, 30, Nr 32

Publikacje:
1POCIECHA 4 s. 410 (ekscerpt)
2DE VOCHT 1961 Nr DE, 112, s. 68-69 (angielski regest)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu