Liczba odwiedzin: 5895
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6036

Christoph WEIDITZ do Ioannes DANTISCUS
Augsburg, 1536-11-24


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1czystopis język: niemiecki, AAWO, AB, D. 93, k. 111

Pomocnicze podstawy źródłowe:
1regest język: niemiecki, XX w., B. PAU-PAN, 8248 (TK 10), k. 352

Publikacje:
1KOLBERG 1911 Dantiscusmedaillen s. 714-715 (in extenso)
2KOLBERG 1913 s. 1-6 (in extenso)
3GUMOWSKI 1929 s. 16-7 (polski przekład)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu