Liczba odwiedzin: 24185
» Korpus Tekstów i Korespondencji Jana Dantyszka
Copyright © Pracownia Edytorstwa Źródeł i Humanistyki Cyfrowej AL UW

Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie Pracowni bez pisemnej zgody właściciela praw.

List #6232

[Ioannes DANTISCUS] do [Piotr TOMICKI]
[Barcelona], [1519-07-30]


Rękopiśmienne podstawy źródłowe:
1kopia język: łacina, XVI w., BJ, 6557, k. 351r
2kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 64 (TN), Nr 334, s. 915-916
3kopia język: łacina, XVIII w., BCz, 274, Nr 212/2, s. 442-443

Publikacje:
1POCIECHA 2 s. 522-523 (ekscerpt)
Podobizny źródeł dostępne tylko po zalogowaniu

Pełny tekst dostępny tylko po zalogowaniu